Det verkar finnas många uppfattningar och tankar kring parekonomi och budget för hushåll och relationer. Jag och min sambo har testat några olika varianter men till sist kommit fram till den lösning vi nu har och som vi haft i ett antal år. I all enkelhet går den ut på att efter våra fasta kostnader ska vi ha samma summa kvar på våra egna konton, fria att användas till vad man vill.

Vi har en öppen dialog kring vår privata ekonomiska situation och budgetering och har således egna konton och kort. För enkelheten har vi dock ett gemensamt konto ifrån vilket vi handlar gemensamma inköp som mat, transport och övriga levnadsomkostnader.

Varje månadsslut när lönen kommer in på kontot gör vi en kort avstämning och överför en fast summa till det gemensamma kontot. Summan som förs över är baserad på snittet av våra utgifter per månad. Från start fick vi fram denna genom att sammanställa alla utgifter över ett år och dela på tolv. Utifrån detta har vi sedan finjusterat tills vi hittat en summa som täcker alla kostnader på ett bra sätt.

Överföringen till det gemensamma kontot är fast summa, men inte i vilken individuell summa vi för över. Tanken är att när alla gemensamma kostnader betalats ska vi ha samma summa över att göra vad vi vill för och som då även får stå för egna hobbies eller utgifter. Detta gör även att den som har en större fast inkomst kommer att stå för en större del av  utgifter.

Vi valde detta system över att dela upp uppgifter för att kunna behålla kontroll båda två över gemensamma utgifter.

Fördelar

Genom att dela på kostnader men behålla personliga konton så behåller man kontroll över sin egen ekonomi. Det gör även att då båda har tillgång till det gemensamma utgiftskontot så har båda koll på vad som kostar och hur mycket och samtidigt har båda samma utrymme för att spara.

Nackdelar

I ett hushåll där inkomsterna skiljer så gör den uppdelning vi har att pensionsbetalningar i slutändan blir ojämna. Den med högre lön kommer att få en högre pension men detta är något vi accepterat för att inte göra vår modell allt för komplicerad.

Slutligen

Den lösning vi har idag gör att båda har kontroll över vår ekonomiska situation och samtidigt har båda samma utrymme att spara eller handla vad man vill. Det är en frihet under ansvar men personligen trivs jag väldigt med bra med detta över alternativen som innefattar fullständigt gemensam ekonomi.

Personligen vill jag vissa månader hålla ner kostnader så långt det gör för att på så sätt göra större insättningar i mina aktieportföljer och då detta är ett personligt val så kan jag också göra det utan att det för den delen påverkar min sambos ekonomi.