Som förälder har man ett ansvar att bygga upp en ekonomi som fungerar för hela familjen, barn inkluderat. En del av detta är att så tidigt som möjligt få igång ett sparande för sitt barn. Jag anser att detta sparande är minst lika viktigt som det egna eller familjens sparande då ju tidigare det kommer igång, ju bättre avkastning kommer det att ge över tid. Samtidigt så börjar man så tidigt som möjlig bygga ett säkerhetsnät åt sina barn ifall något skulle hända i framtiden.

Spara i förälderns eller barnets namn

Att spara i förälderns eget namn innebär att det är föräldern som bestämmer när barnet får tillgång till pengarna. Om man istället väljer att skapa konton i barnets namn med en förälder som förmyndare så kommer innehållet att tillfalla barnet på dess myndighetsdag. Vilken väg man väljer är upp till dig som individ och baseras på din situation men även på din självkontroll.

Tidshorisont

När man sparar till sitt barn bör tidshorisonten ligga i första hand fram till barnets myndighetsdag. Denna tidshorisont bör styra hur man sparar och i vilka sparformer man väljer att ställa sitt kapital. Är tidshorisonten på över tio år så ser jag inget alternativ till att investera fullt i en bred aktieportfölj. Gärna starka utdelningsbolag för att på så sätt skapa en passiv pengamaskin som har möjlighet att jobba vidare trots att det kan komma tuffa år där föräldrarna inte kan fortsätta att tillsätta medel i sparandet.

Utbildning

Sparande i sitt barns namn kräver att man som förälder också utbildar barnet inför den dag då kontot går över till barnet. Man lämnar ifrån sig allt ansvar och som den som tillfört pengar i sparandet vill man se att barnet förstår styrkan i sin pengamaskin och fortsätter att spara eller i minsta fall bibehåller sparandet i en form som kan fortsätta att utvecklas.

Utbildningen måste ske i en form där barnet inser vikten av privatekonomi och vad man bör använda och inte använda sina pengar till. Det viktigaste här handlar om att se pengar som en ändlig resurs och att varje utgift faktiskt leder till ett direkt uttag från den ändliga poolen av pengar som finns. Även att man ser att konsumtion har ett värde inte bara vid tillfället man handlar utan även framåt då konsumtionen är pengar som inte sparas eller investeras.

Självklart så är inte mitt syfte att utbilda sitt barn att bli snål eller att inte konsumera alls utan mitt syfte är att utbilda för att visa att konsumtion är bra när man konsumerar kontrollerat.

Avslutande tips och råd

Ett väldigt enkelt och underhållsfritt sätt att spara till sitt barn är köpa fonder eller aktier varje månad. De flesta banker har lösningar för att skapa månadssparande på detta sätt men personligen rekommenderar jag Aktieinvest och deras månadsspar i färdiga aktieportföljer.

Genom att använda detta alternativ kan du utan att behöva sätta dig själv in i den finansiella marknaden sakta bygga ett portfölj åt ditt barn. Aktieinvests färdiga portföljer gör även att du som förälder inte behöver väga in egna tankar och funderingar utan en stabil och bred portfölj byggs över tid. Courtaget, avgiften för affären, är även denna otroligt låg på månadssparandet.

Hur sparar du till dina barn?