Om bilder ska vara i färg eller svartvitt är en mycket personlig del av skapandet i ett fotograferande. Vissa tycker om svartvitt mycket mer än andra och jag tillhör de som verkligen tycker om när en bild utan färg ibland kan lyfta fram struktur och detaljer som annars inte skulle uppmärksammas.

För att visa hur jag tänker kring färg eller svartvitt har jag här tagit en bild och visar upp den i tre olika utföranden. För varje bild försöker jag förklara hur jag ser på bilden i sin nuvarande form. Bilden är tagen med min Lumix GX7 och redigerat i Adobe Photoshop CC.

Bilden är tagen på några röda bär som ligger på en sten tillsammans med lök, gräs och grenar. Bilden i sig är inte direkt intressant och himmeln bakom är relativt utblåst och helfärgad. Detta gör dock att det är lite enklare att se skillnader i de olika färgvalen.

Bild i färg

Exempelbild i färg

Exempelbild i färg

Genom att visa upp bilden i sitt naturliga färgfulla läge är det väldigt mycket i bilden som ropar efter uppmärksamhet. Fast att bären är röda smälter de samman med löv och gräs och det är svårt att veta var man ska börja titta.

Bild i svartvitt

Exempelbild i svartvitt

Exempelbild i svartvitt

Genom att helt plocka bort färgen från bilden så försvinner de röda bären helt. Vad som istället kommer fram är det kaotiska i alla detaljer bland gräs och grenar. Istället för natur skulle det lika gärna kunna vara hyvelspån eller något helt annat som ligger på stenen.

Bild i selektiv färg

 

Exempelbild i selektiv färg

Exempelbild i selektiv färg

Ett alternativ till bägge alternativen är att använda selektiv färg i en bild. Att helt enkelt plocka bort all färg utan någon enstaka del av bilden. Metoden är mycket effektiv i att fånga åskådarens blick mot en punkt som man som fotograf vill.

I bilden nedan är det samma kaos som framträder ibland gräs och grenar men den selektivt valda röda nyansen gör att blicken fastnar på de röda bären i bilden fast att resten är i gråskala.

Måste man välja?

Numera har man oftast möjligheten att fotografera i färg för att det är så enkelt att byta till svartvitt i redigering. Personligen väljer jag dock ibland att fotografera i svartvitt direkt från kameran mest för att det är ett sätt att utmana sättet man ser en scen.

Genom att fota direkt i svartvitt från kameran tvingas man att se detaljer som framträder utan färg redan i fototillfället.

Ansikten och hudtoner är något som speciellt blir riktigt bra i gråskala då detta gör så att man fokuserar mer på uttryck och känslor enligt mig. På grund av detta är detta en av mina favoritbilder. Blicken och sinnesläget hos min son i bilden förstärks då man inte behöver fokusera på färg utan helt kan se till mönster och struktur.

Ice cream Wednesday. #win