PM Karlsson

Fotografi, Ekonomi och Teknologi

Kategori: Ekonomi (Sida 1 av 3)

Vollan is back

Tycker att Nordnet har börjat få till lite intressanta klipp på sin YouTube kanal numera. Nedan om veckan som gick men även om bopriserna inför boprisindex.

Ericsson faller och har så gjort sedan 2000

Dagens stora händelse är väl så klart att Ericsson vinstvarnar som i sin tur gav upphov till ett ras i aktien. Kunderna flyr och vinsten faller och ingen var förberedd! Eller?

Ericssons fall har varit i fall under lång tid. Bolaget har misslyckats flera gånger med att anpassa sig till en förändrad marknad och deras vinst har följt med. Sedan toppen runt 2000 har det aldrig stabiliserat sig utan följt sin fallande trend.

Ericsson B (M) 1997-2016

Ericsson B (M) 1997-2016, bild från Hitta Kursvinnare

Att bolaget genomför en omstrukturering där man sparkar ut en stor del produktion och RnD för att ersätta detta med nya ingenjörer berättar något för oss. Den förändring man gör berättar tydligt att man har gått vilse och nu söker med lykta för att hitta tillbaka till vägen.

Runt 3000 personer planeras att få lämna och runt 1200 nyanställas. Självklart är planen att de 1200 nya ska ge bolaget en teknologisk boost då dessa skulle sökas nära nyutexaminerat folk.

Den stora frågan blir då, är det tillräckligt? Tyvärr känner jag mig skeptisk. De uppsägningar som gjorts kommer troligen inte vara de sista, och vinstvarning tror jag att vi kommer se fler av i närtid.

Utsikt för Ericsson

I skrivande stund ligger B aktien och väger runt 52kr och sett till kritiska nivåer så tror jag att 50 blir deras närmsta ödestal. Bryter vi genom 50 nedåt så är nästa nivå samma som vi såg 2002-2003 på ned mot 25kr.

Äger själv Ericsson i min utdelningsportfölj men kommer se över den positionen för att se om läget förändrats tillräckligt sedan jag köpte för att gå ur eller om det finns ett utdelningscase att stanna kvar i.

Vad är kärnprimärkapitalrelation

Satt för någon dag sedan och läste Dagens Industri och sprang på begreppet kärnprimärkapitalrelation. Då jag är väldigt intresserad av ekonomi men inte har någon specifik utbildning springer jag ofta på termer inom området som jag måste lära mig.

Sagt och gjort, låt oss dyka ner i begreppet och se vad det innebär! Begreppet består av två skilda delar, kärnprimärkapital samt någon form av relation.

Kärnprimärkapital

Kärnprimärkapital
Består av eget kapital, dvs. aktiekapital och ackumulerade icke-utdelade vinster efter avdrag för vissa poster såsom goodwill och uppskjuten skattefordran. Det är det kapital som har högst kvalitet.

Källa: Finansinspektionen

Kärnprimärkaptialet är något förenklat det totala kapitalet inklusive aktiekaptial (tydligen goodwill samt något till exkluderat men låt oss hålla det förenklat). I bankvärlden handlar detta oftast om det kapital banken har, inte det som den faktiskt använder.

Kärnprimärkapitalrelation

Kärnprimärkapitalrelation
Relation mellan kärnprimärkapital och riskvägda tillgångar.

Källa: Finansinspektionen

Det totala kapital en bank har att använda inkluderar även den del som lånats ut och därför är en framtida (riskvägd) tillgång. För att se hur det står till med en banks kapital kan man därför titta på dess kärnprimärkapitalrelation. Alltså relationen mellan kapital som baken har, och kapital som den har lånat ut.

Finansinspektionen bedömer från fall till vad en sund kärnprimärkapitalrelation är för en given bank. Som exempel kan man läsa en pressrelease här från Handelsbanken som handlar om dess kärnprimärkapitalrelation för fjärde kvartalet 2015.

Hur man sparar till sitt barn

Som förälder har man ett ansvar att bygga upp en ekonomi som fungerar för hela familjen, barn inkluderat. En del av detta är att så tidigt som möjligt få igång ett sparande för sitt barn. Jag anser att detta sparande är minst lika viktigt som det egna eller familjens sparande då ju tidigare det kommer igång, ju bättre avkastning kommer det att ge över tid. Samtidigt så börjar man så tidigt som möjlig bygga ett säkerhetsnät åt sina barn ifall något skulle hända i framtiden.

Spara i förälderns eller barnets namn

Att spara i förälderns eget namn innebär att det är föräldern som bestämmer när barnet får tillgång till pengarna. Om man istället väljer att skapa konton i barnets namn med en förälder som förmyndare så kommer innehållet att tillfalla barnet på dess myndighetsdag. Vilken väg man väljer är upp till dig som individ och baseras på din situation men även på din självkontroll.

Tidshorisont

När man sparar till sitt barn bör tidshorisonten ligga i första hand fram till barnets myndighetsdag. Denna tidshorisont bör styra hur man sparar och i vilka sparformer man väljer att ställa sitt kapital. Är tidshorisonten på över tio år så ser jag inget alternativ till att investera fullt i en bred aktieportfölj. Gärna starka utdelningsbolag för att på så sätt skapa en passiv pengamaskin som har möjlighet att jobba vidare trots att det kan komma tuffa år där föräldrarna inte kan fortsätta att tillsätta medel i sparandet.

Utbildning

Sparande i sitt barns namn kräver att man som förälder också utbildar barnet inför den dag då kontot går över till barnet. Man lämnar ifrån sig allt ansvar och som den som tillfört pengar i sparandet vill man se att barnet förstår styrkan i sin pengamaskin och fortsätter att spara eller i minsta fall bibehåller sparandet i en form som kan fortsätta att utvecklas.

Utbildningen måste ske i en form där barnet inser vikten av privatekonomi och vad man bör använda och inte använda sina pengar till. Det viktigaste här handlar om att se pengar som en ändlig resurs och att varje utgift faktiskt leder till ett direkt uttag från den ändliga poolen av pengar som finns. Även att man ser att konsumtion har ett värde inte bara vid tillfället man handlar utan även framåt då konsumtionen är pengar som inte sparas eller investeras.

Självklart så är inte mitt syfte att utbilda sitt barn att bli snål eller att inte konsumera alls utan mitt syfte är att utbilda för att visa att konsumtion är bra när man konsumerar kontrollerat.

Avslutande tips och råd

Ett väldigt enkelt och underhållsfritt sätt att spara till sitt barn är köpa fonder eller aktier varje månad. De flesta banker har lösningar för att skapa månadssparande på detta sätt men personligen rekommenderar jag Aktieinvest och deras månadsspar i färdiga aktieportföljer.

Genom att använda detta alternativ kan du utan att behöva sätta dig själv in i den finansiella marknaden sakta bygga ett portfölj åt ditt barn. Aktieinvests färdiga portföljer gör även att du som förälder inte behöver väga in egna tankar och funderingar utan en stabil och bred portfölj byggs över tid. Courtaget, avgiften för affären, är även denna otroligt låg på månadssparandet.

Hur sparar du till dina barn?

Storytel för den ekonomiintresserade

Jag har flera gånger förut skrivit om min relation till Storytel som har gått från och till flera gånger om. I min tjänst ingår det viss restid som gör talböcker till ett väldigt attraktivt alternativ att tillbringa tid med. Tjänsten har varierat något i sin kvalité och apparna har stundtals varit ostabila. Oftast har jag kommit tillbaka till att ta upp min prenumeration igen efter att ha haft den på paus en period.

Storytel har ett bra ett utbud av böcker generellt sett men även för den ekonomiintresserade finns där ett antal guldkorn att plocka upp i höstmörkret. Idag ska vi fokusera på en bok som om du inte läst, är ett logiskt första val.

Babylons rikaste man

Bokomslag av The Richest man in Babylon

Bokomslag av The Richest man in Babylon

The richest man in Babylon av George S. Clason handlar om hur man i staden Babylon kom på en lösning för att skapa ekonomisk stabilitet och överflöd för alla. De rikaste plockades in och skulle utbilda de andra på hur man bygger en förmögenhet. Boken är lättläst och lättlyssnad, vilket format man än väljer. Enkla tips och en väldigt enkel syn på ekonomi ger en insyn hur enkel ekonomi kan vara om man bara låter den vara enkel.

Att boken inte ingår i grundskolan är lite av en gåta för mig. Den bjuder på grundkunskap i hur man sparar för att kunna konsumera. Samtidigt ska man inte sluta leva bara för att lägga kapital på hög. Många sunda inblickar och tydliga lärdomar.

Sida 1 av 3

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén