PM Karlsson

Fotografi, Ekonomi och Teknologi

Ericsson faller och har så gjort sedan 2000

Dagens stora händelse är väl så klart att Ericsson vinstvarnar som i sin tur gav upphov till ett ras i aktien. Kunderna flyr och vinsten faller och ingen var förberedd! Eller?

Ericssons fall har varit i fall under lång tid. Bolaget har misslyckats flera gånger med att anpassa sig till en förändrad marknad och deras vinst har följt med. Sedan toppen runt 2000 har det aldrig stabiliserat sig utan följt sin fallande trend.

Ericsson B (M) 1997-2016

Ericsson B (M) 1997-2016, bild från Hitta Kursvinnare

Att bolaget genomför en omstrukturering där man sparkar ut en stor del produktion och RnD för att ersätta detta med nya ingenjörer berättar något för oss. Den förändring man gör berättar tydligt att man har gått vilse och nu söker med lykta för att hitta tillbaka till vägen.

Runt 3000 personer planeras att få lämna och runt 1200 nyanställas. Självklart är planen att de 1200 nya ska ge bolaget en teknologisk boost då dessa skulle sökas nära nyutexaminerat folk.

Den stora frågan blir då, är det tillräckligt? Tyvärr känner jag mig skeptisk. De uppsägningar som gjorts kommer troligen inte vara de sista, och vinstvarning tror jag att vi kommer se fler av i närtid.

Utsikt för Ericsson

I skrivande stund ligger B aktien och väger runt 52kr och sett till kritiska nivåer så tror jag att 50 blir deras närmsta ödestal. Bryter vi genom 50 nedåt så är nästa nivå samma som vi såg 2002-2003 på ned mot 25kr.

Äger själv Ericsson i min utdelningsportfölj men kommer se över den positionen för att se om läget förändrats tillräckligt sedan jag köpte för att gå ur eller om det finns ett utdelningscase att stanna kvar i.

Pirates of the Caribbean: Dead men tell no tales och Star Wars: Rogue One

Jag har en förkärlek till hela Pirates of the Caribbean världen. Färger, miljöer, karaktärer och hela berättelsen är ett mäktigt epos. Tillsammans med att Johnny Depp har funnit sitt absoluta alter ego är bara grädde på moset.

Då det är en ny film på väg som ska släppas i maj 2017, Pirates of the Caribbean: Dead men tell no tales, har det släppts en teaser trailer som faktiskt inte innehåller en enda sekund av Johnny Depp. Trots detta en relativt mäktig trailer.

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Serien i sig är en av de mest framgångsrika filmatiseringar som gjorts i ren inkomst räknat. Då det är Disney som äger rättigheterna ligger detta även detta lite varmt om hjärtat då jag äger aktier i Disney som i sin tur köptes in då de nya Star Wars filmerna tillkännagavs. Och på tal om StarWars har vi Rogue One: A Star Wars Story att se fram emot den 16 december i år!

Rogue One: A Star Wars Story

Vad är kärnprimärkapitalrelation

Satt för någon dag sedan och läste Dagens Industri och sprang på begreppet kärnprimärkapitalrelation. Då jag är väldigt intresserad av ekonomi men inte har någon specifik utbildning springer jag ofta på termer inom området som jag måste lära mig.

Sagt och gjort, låt oss dyka ner i begreppet och se vad det innebär! Begreppet består av två skilda delar, kärnprimärkapital samt någon form av relation.

Kärnprimärkapital

Kärnprimärkapital
Består av eget kapital, dvs. aktiekapital och ackumulerade icke-utdelade vinster efter avdrag för vissa poster såsom goodwill och uppskjuten skattefordran. Det är det kapital som har högst kvalitet.

Källa: Finansinspektionen

Kärnprimärkaptialet är något förenklat det totala kapitalet inklusive aktiekaptial (tydligen goodwill samt något till exkluderat men låt oss hålla det förenklat). I bankvärlden handlar detta oftast om det kapital banken har, inte det som den faktiskt använder.

Kärnprimärkapitalrelation

Kärnprimärkapitalrelation
Relation mellan kärnprimärkapital och riskvägda tillgångar.

Källa: Finansinspektionen

Det totala kapital en bank har att använda inkluderar även den del som lånats ut och därför är en framtida (riskvägd) tillgång. För att se hur det står till med en banks kapital kan man därför titta på dess kärnprimärkapitalrelation. Alltså relationen mellan kapital som baken har, och kapital som den har lånat ut.

Finansinspektionen bedömer från fall till vad en sund kärnprimärkapitalrelation är för en given bank. Som exempel kan man läsa en pressrelease här från Handelsbanken som handlar om dess kärnprimärkapitalrelation för fjärde kvartalet 2015.

Hur man sparar till sitt barn

Som förälder har man ett ansvar att bygga upp en ekonomi som fungerar för hela familjen, barn inkluderat. En del av detta är att så tidigt som möjligt få igång ett sparande för sitt barn. Jag anser att detta sparande är minst lika viktigt som det egna eller familjens sparande då ju tidigare det kommer igång, ju bättre avkastning kommer det att ge över tid. Samtidigt så börjar man så tidigt som möjlig bygga ett säkerhetsnät åt sina barn ifall något skulle hända i framtiden.

Spara i förälderns eller barnets namn

Att spara i förälderns eget namn innebär att det är föräldern som bestämmer när barnet får tillgång till pengarna. Om man istället väljer att skapa konton i barnets namn med en förälder som förmyndare så kommer innehållet att tillfalla barnet på dess myndighetsdag. Vilken väg man väljer är upp till dig som individ och baseras på din situation men även på din självkontroll.

Tidshorisont

När man sparar till sitt barn bör tidshorisonten ligga i första hand fram till barnets myndighetsdag. Denna tidshorisont bör styra hur man sparar och i vilka sparformer man väljer att ställa sitt kapital. Är tidshorisonten på över tio år så ser jag inget alternativ till att investera fullt i en bred aktieportfölj. Gärna starka utdelningsbolag för att på så sätt skapa en passiv pengamaskin som har möjlighet att jobba vidare trots att det kan komma tuffa år där föräldrarna inte kan fortsätta att tillsätta medel i sparandet.

Utbildning

Sparande i sitt barns namn kräver att man som förälder också utbildar barnet inför den dag då kontot går över till barnet. Man lämnar ifrån sig allt ansvar och som den som tillfört pengar i sparandet vill man se att barnet förstår styrkan i sin pengamaskin och fortsätter att spara eller i minsta fall bibehåller sparandet i en form som kan fortsätta att utvecklas.

Utbildningen måste ske i en form där barnet inser vikten av privatekonomi och vad man bör använda och inte använda sina pengar till. Det viktigaste här handlar om att se pengar som en ändlig resurs och att varje utgift faktiskt leder till ett direkt uttag från den ändliga poolen av pengar som finns. Även att man ser att konsumtion har ett värde inte bara vid tillfället man handlar utan även framåt då konsumtionen är pengar som inte sparas eller investeras.

Självklart så är inte mitt syfte att utbilda sitt barn att bli snål eller att inte konsumera alls utan mitt syfte är att utbilda för att visa att konsumtion är bra när man konsumerar kontrollerat.

Avslutande tips och råd

Ett väldigt enkelt och underhållsfritt sätt att spara till sitt barn är köpa fonder eller aktier varje månad. De flesta banker har lösningar för att skapa månadssparande på detta sätt men personligen rekommenderar jag Aktieinvest och deras månadsspar i färdiga aktieportföljer.

Genom att använda detta alternativ kan du utan att behöva sätta dig själv in i den finansiella marknaden sakta bygga ett portfölj åt ditt barn. Aktieinvests färdiga portföljer gör även att du som förälder inte behöver väga in egna tankar och funderingar utan en stabil och bred portfölj byggs över tid. Courtaget, avgiften för affären, är även denna otroligt låg på månadssparandet.

Hur sparar du till dina barn?

Färg eller svartvitt, måste man välja?

Om bilder ska vara i färg eller svartvitt är en mycket personlig del av skapandet i ett fotograferande. Vissa tycker om svartvitt mycket mer än andra och jag tillhör de som verkligen tycker om när en bild utan färg ibland kan lyfta fram struktur och detaljer som annars inte skulle uppmärksammas.

För att visa hur jag tänker kring färg eller svartvitt har jag här tagit en bild och visar upp den i tre olika utföranden. För varje bild försöker jag förklara hur jag ser på bilden i sin nuvarande form. Bilden är tagen med min Lumix GX7 och redigerat i Adobe Photoshop CC.

Bilden är tagen på några röda bär som ligger på en sten tillsammans med lök, gräs och grenar. Bilden i sig är inte direkt intressant och himmeln bakom är relativt utblåst och helfärgad. Detta gör dock att det är lite enklare att se skillnader i de olika färgvalen.

Bild i färg

Exempelbild i färg

Exempelbild i färg

Genom att visa upp bilden i sitt naturliga färgfulla läge är det väldigt mycket i bilden som ropar efter uppmärksamhet. Fast att bären är röda smälter de samman med löv och gräs och det är svårt att veta var man ska börja titta.

Bild i svartvitt

Exempelbild i svartvitt

Exempelbild i svartvitt

Genom att helt plocka bort färgen från bilden så försvinner de röda bären helt. Vad som istället kommer fram är det kaotiska i alla detaljer bland gräs och grenar. Istället för natur skulle det lika gärna kunna vara hyvelspån eller något helt annat som ligger på stenen.

Bild i selektiv färg

 

Exempelbild i selektiv färg

Exempelbild i selektiv färg

Ett alternativ till bägge alternativen är att använda selektiv färg i en bild. Att helt enkelt plocka bort all färg utan någon enstaka del av bilden. Metoden är mycket effektiv i att fånga åskådarens blick mot en punkt som man som fotograf vill.

I bilden nedan är det samma kaos som framträder ibland gräs och grenar men den selektivt valda röda nyansen gör att blicken fastnar på de röda bären i bilden fast att resten är i gråskala.

Måste man välja?

Numera har man oftast möjligheten att fotografera i färg för att det är så enkelt att byta till svartvitt i redigering. Personligen väljer jag dock ibland att fotografera i svartvitt direkt från kameran mest för att det är ett sätt att utmana sättet man ser en scen.

Genom att fota direkt i svartvitt från kameran tvingas man att se detaljer som framträder utan färg redan i fototillfället.

Ansikten och hudtoner är något som speciellt blir riktigt bra i gråskala då detta gör så att man fokuserar mer på uttryck och känslor enligt mig. På grund av detta är detta en av mina favoritbilder. Blicken och sinnesläget hos min son i bilden förstärks då man inte behöver fokusera på färg utan helt kan se till mönster och struktur.

Ice cream Wednesday. #win

Sida 1 av 6

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén